EAC 2011 Symposium over erfgoedmanagement
naar homepaginaprogramma van het symposiumabstractspraktische infocontacteer onsregistratieorganisatoren
EAC
 

 

in samenwerking met:
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

het Instituut voor Publieksgeschiedenis - Universiteit Gent

met de steun van:
het “Cultuur” (2007-2013) programma van de EU

De Vlaamse Overheid

   
 
  welkom enlish version of the website  
  ERFGOED HERONTDEKT EUROPA
Een kritische benadering van archeologische, monumentale en landschappelijke waarden
12de EAC symposium over erfgoedmanagement
Ename ● België ● 17-19 maart 2011
 
     
 

THEMA VAN HET SYMPOSIUM

Het proces van de Europese integratie is een moeizaam verhaal dat nooit eindigt. Het blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het ‘Europa-gevoel’ te versterken en een hechte band te smeden tussen de burgers en de Unie.
De eenmaking startte met het pragmatische idee van een gemeenschappelijke economische toekomst in de jaren 50, vandaag gaat men op zoek naar gemeenschappelijke culturele waarden die ons samenbrengen. Verschillende EU-programma’s spelen in op deze drang naar meer wederzijds begrip, zoals het Culture 2007-2013 programme dat projecten ondersteunt “om de aandacht te vestigen op de culturele diversiteit van Europa en ons gezamenlijk cultureel erfgoed te versterken door de ontwikkeling van een grensoverschrijdende samenwerking tussen culturele operatoren en instanties”. De invoering van een European Heritage Label is ook een Europees initiatief dat probeert “de waarde en het profiel te versterken van sites die een sleutelrol hebben gespeeld in de geschiedenis en de ontwikkeling van de Europese Unie en ervoor te zorgen dat de Europese burgers het eenmakingsproces beter begrijpen”.

De vraag blijft of dit wel zo evident is. Kan het archeologisch, monumentaal en landschappelijk erfgoed inderdaad een hefboom zijn om het integratieproces van Europa te promoten? Kan dit erfgoed het tekort aan gemeenschappelijke identiteit van de Unie compenseren? Moeten en kunnen we een gemeenschappelijke visie op Europa ontwikkelen vanuit het erfgoed? De Faro Convention on the Value of Cultural Heritage for Society biedt nieuwe en specifieke invalshoeken voor het beantwoorden van deze vragen.

Het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

Het symposium gaat door in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename, dat recentelijk gebouwd werd door het bestuur van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gebouw is gesitueerd in het archeologische middeleeuwse park aan de oever van de Schelde. Omwille van het archeologische, monumentale en culturele landschapserfgoed kreeg het dorp Ename in 2007 het European Heritage Label.

 
 
 
 
Culture programma van de EU   De Vlaamse Overheid   provincie Oost-Vlaanderen
 
english